bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Alles uiteengezet Op Zuid in Zetten

28 juni 2017

22 juni jl. vond er een informatieavond over het nieuwbouwproject Op zuid in Zetten plaats. De dorpsraad presenteerde de eerste opzet voor het nieuwbouwplan.

Alle aanwezigen werden bijgepraat over het aantal woningen en de planning van het project. Aan de hand van een recente enquête met vragen over onder andere de groenvoorziening en uitstraling van het project zal nog eens naar het ontwerp worden gekeken. 

Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen. Hierin kwamen de zorgen over de juiste waterhuishouding en de inrichting van de ontsluitingsweg naar voren. Initiatiefnemer KlokGroep is blij met de feedback en zal de enquête uitslag en de aangedragen opmerkingen in de verdere ontwikkeling van het plan zo veel mogelijk meenemen. 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt de komende tijd ter inzage. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze avond? Kijk dan op de website of neem contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen je graag.