bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Inspraakprocedure Op Zuid in Zetten

20 maart 2018

Onderdeel van het wijzigen van een bestemmingsplan is een inspraakprocedure. Zo ook bij Op Zuid in Zetten. Het is belangrijk ten rade te gaan bij omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij gaat het niet om vrijblijvende kritiek, maar om beargumenteerde zienswijzen waar we vervolgens serieus naar kijken. Op deze manier realiseren we een project waarmee niet alleen de bewoners gelukkig zijn, maar ook de mensen in de directe omgeving van Op Zuid in Zetten.

De inspraakprocedure is een formeel proces waarbij we zo goed mogelijk luisteren naar
andere zienswijzen. De procedure heeft de afgelopen periode dertien uiteenlopende
zienswijzen opgeleverd. Alle nieuwe zienswijzen behandelen we op een open manier en we
zijn in overleg met alle indieners om te kijken of we tegemoet kunnen komen aan de wensen of
dat het mogelijk is om een compromis te sluiten. Dat is helaas niet in alle gevallen mogelijk.
In uitzonderlijke gevallen is de kritiek niet verenigbaar met de plannen.

Naar aanleiding van de procedure komt er een Zienswijzennota en deze wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd zodat de raad het stemmingsplan kan vaststellen. Op dit moment
zijn we in afwachting daarvan - we verwachten dat de nota in april wordt vastgesteld.
Vervolgens hopen we snel nieuwe ontwikkelingen te kunnen delen.