bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Update vanaf de bouwplaats

4 oktober 2021

De bouw van de nieuwe woningen van Op Zuid in Zetten vordert goed! In dit artikel geven we een update vanaf de bouwplaats.

Stand van de bouw
Inmiddels zijn de fundatiewerkzaamheden gereed zijn. Bij de woningen met bouwnummer 1 t/m 10 is men ook volop bezig met de riolering die onder de woning komt te liggen. Bij deze woningen worden binnenkort de begane grondvloer gelegd worden. Hierop volgend komen de rioleringswerkzaamheden en begane grondvloeren voor de overige bouwnummers.

Opbouw van het casco
Het casco - de draagconstructie van de woningen - bestaat uit wanden van kalkzandsteen en kanaalplaatvloeren. De kalkzandsteenwanden bestaan uit losse blokken en worden op de bouwplaats verlijmd. De wanden zijn helemaal uitgetekend en op basis hiervan worden de blokken vanuit de fabriek op maat geleverd op de bouwplaats. Hierdoor hoeft er geen zaagwerk op de bouw plaats te vinden.

Na het plaatsen van de wanden op de begane grond worden naar verwachting eerste helft van november de eerste verdiepingsvloeren gemonteerd. Dit zijn kanaalplaatvloeren, ofwel een betonplaat met holle kanalen. In deze vloeren zijn ook leidingsleuven opgenomen voor onder meer de rioleringsleidingen en ventilatiekanalen. Samen met het volstorten van de vloernaden tussen de platen onderling worden ook deze leidingsleuven dichtgestort.

Prognose oplevering
Voor alle woningen geldt dat de verwachte oplevering zal zijn in het derde kwartaal van 2022. Deze prognose zal naarmate het bouwproces vordert verder aangescherpt worden.